Tivoli Casino Live Casino – French Roulette

(Senest opdateret: 17. oktober 2017)
Indsats: minimum: maksimalt: sats:
Single: 20 kr. 2.500 kr. 35 : 1
Split: 20 kr. 5.000 kr. 17 : 1
Street: 20 kr. 7.500 kr. 11 : 1
Corner: 20 kr. 10.000 kr. 8 : 1
Line: 20 kr. 15.000 kr. 5 : 1
Kolonne: 20 kr. 30.000 kr. 2 : 1
Dusin: 20 kr. 30.000 kr. 2 : 1
Rød / sort: 20 kr. 50.000 kr. 1 : 1
Lige / ulige: 20 kr. 50.000 kr. 1 : 1
1-18 / 19-36: 20 kr. 50.000 kr. 1 : 1